Jak zorganizować powierzchnię pralni ?

Prawidłowe i najbardziej optymalne zorganizowanie powierzchni pralni w pierwszym rzędzie zależy od jej rodzaju. Inne wyposażenie i inna organizacja pracy występuje w pralni wodnej, która zasadniczo obsługuje tak zwanych dużych klientów ( szpitale, hotele, restauracje itp.) a więc ma charakter przemysłowy,  a inne uwarunkowania wystąpią w pralni chemicznej, która obsługuje indywidualnych klientów.

W jednym i w drugim przypadku trzeba pamiętać, że lokal przeznaczony na usługi pralnicze, to nie jest zwyczajny lokal usługowy, technologia pracy jest specyficzna, maszyny pralnicze bardzo ciężkie, a dostępność toksycznych środków do prania i czyszczenia rodzi wiele zagrożeń i środowiskowych i związanych z bezpieczeństwem pracy. Polskie prawo reguluje wiele aspektów tych problemów, podstawą prawną wymagań lokalowych  jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 IV 2002 roku gdzie określono wszystkie warunki techniczne, lokalowe, sanitarne i przeciwpożarowe jakie powinien spełniać lokal przeznaczony na każdego typu pralnię.

Zorganizowanie powierzchni dużej pralni wodnej musi brać pod uwagę przede wszystkim warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa pracy. Wielkość pralni przemysłowej nie może być mniejsza niż dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych, a wysokość pomieszczeń nie może być niższa niż trzy i trzy dziesiąte metra. Oczywiście musi być dostęp do odpowiedniej ilości mediów ( energia, woda) oraz musi być zabezpieczona odpowiednio wydolna wentylacja . W prawidłowym zorganizowaniu powierzchni dużej pralni wodnej najwięcej zależy od rodzaju, wielkości, ilości maszyn pralniczych. Całkiem inny układ i organizacja będzie w przypadku zastosowania tunelu pralniczego, który łączy w sobie funkcję wielu maszyn i jest praktycznie bezobsługowy, a inaczej, kiedy na każdym etapie prania wykorzystywane są inne maszyny pralnicze, a wsad  musi być wyładowywany i transportowany wiele razy przez licznych pracowników. W tym drugim przypadku najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo pracy, łatwy dostęp do maszyn, ich zabezpieczenie ,przestrzeganie zasad bhp, odpowiednia wentylacja, zabezpieczenie środków chemicznych i sprawna, ale  też bezpieczna komunikacja. Układ pralni wodnej powinien sprzyjać wydajności, ale również  w sposób równorzędny dbać o bezpieczeństwo.

Układ pralni chemicznej jest inny niż pralni wodnej, bo taka pralnia jest mniejsza, obsługuje klientów indywidualnych, no i w procesie technologicznym prania na sucho wykorzystywana jest w zasadzie jedna maszyna, a mianowicie agregat chemiczny. W tego typu pralni raczej stawia się na estetykę, funkcjonalność, a  przyciąganie nowych klientów odbywa się  nie tylko poprzez  wysoką  jakość i szeroki zakres usług, ale też liczy się wygoda, dostępność, szybkość wykonywanej usługi.

Autor