Wymogi Unii Europejskiej dotyczące pralnictwa

Teoretycznie każdy kraj Unii Europejskiej ma swoje odrębne prawodawstwo, w praktyce jest jednak  tak, że prawo obowiązujące w krajach członkowskich przenika się  z dyrektywami unijnymi. Ta zasada obowiązuje we wszystkich dziedzinach życia, ale w dziedzinie gospodarki, szczególnie. Unia Europejska powstała z potrzeby poszerzenia wolnego rynku i wolnej strefy handlu pomiędzy państwami i choć teraz narosło zdecydowanie za dużo ideologii, króluje terror poprawności politycznej, to jednak konkurencyjność, wolna wymiana handlowa i wszystko co pomaga gospodarczej wymianie,  nadal pozostaje  priorytetem. W gospodarce tez znajdziemy najwięcej wspólnotowych przepisów i dyrektyw, poszczególnie państwa członkowskie są zobowiązane zharmonizować swoje przepisy z unijnymi dyrektywami  w taki sposób  żeby w konsekwencji przestrzegać unijnych przepisów. Tak też jest w każdej gałęzi gospodarki, także w usługach pralniczych.

W momencie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej niejako z automatu nasz kraj został zobligowany do wdrożenia wszystkich dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony pracowników oraz tak zwana dyrektywa maszynowa.

Każda maszyna pralnicza, która jest  na wyposażeniu pralni znajdującej się  na terenie Unii Europejskiej,   musi posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa oraz jakości. Podstawą prawną jest dyrektywa nr 98/37/WE .Wdrożenie tej dyrektywy na gruncie polskiego prawa przełożyło się na rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 91 w pozycji 858 .

Celem tej dyrektywy i w ślad za nią polskiego wdrożenia do krajowego prawa  jest zapewnienie, aby na rynki Unii Europejskiej były dopuszczane do użytkowania tylko maszyny bezpieczne zarówno dla obsługujących je pracowników, ale też dla środowiska. W Unii Europejskiej szczególna wagę przywiązuje się do ochrony środowiska, a w pralniach mamy do czynienia z bardzo  toksycznymi substancjami chemicznymi, więc ich przechowywanie, używanie i utylizowanie musi być  ściśle normowane szczegółowymi  przepisami.

Autor