Wymogi lokalowe dla pralni

Lokalizacja i wymogi lokalowe pralni- są to dwa odrębne zagadnienia, oba bardzo istotne dla powodzenia biznesu pralniczego.

Lokalizacja  pralni jest szczególnie ważna dla pralni chemicznej, czyli pralni piorącej w tak zwanym suchym procesie technologicznym ( bez użycia wody, a za to z użyciem specjalnych rozpuszczalników,które rozpuszczają brud nie uszkadzając przy tym odzieży), bo tego typu czyszczenie chemiczne przeznaczone jest z reguły dla klientów indywidualnych. W przypadku pralni wodnych mamy z reguły do czynienia ze skalą przemysłową, gdyż tego typu pralnie obsługują takich klientów jak szpitale, hotele, sanatoria, restauracje itp., a więc nie są to klienci indywidualni, więc lokalizacja nie ma już decydującego znaczenia, raczej liczy się dobry dojazd, wielkość, odpowiednie zaopatrzenie w media.

Lokalu dla pralni chemicznej najlepiej poszukiwać w miejscach najczęściej uczęszczanych przez ludzi,  a więc centra handlowe, duże osiedla mieszkaniowe, hipermarkety czy miejsca  pobliżu ciągów komunikacyjnych i przystanków komunikacji miejskiej i parkingów.

Lokal przeznaczony na pralnię musi spełniać określone warunki. Są one określone przez prawo, konkretnie jest to rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 w pozycji 690 i zawierają w sobie określenie wszelkich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, budowlanych, technicznych  oraz przeciwpożarowych .

Oto najważniejsze z nich-

– lokal przeznaczony na pralnię musi mieć dostęp do dużej ilości energii elektrycznej ( prąd o dużej mocy jest konieczny do obsługi maszyn pralniczych ). Pamiętać należy, że przydziału mocy dokonuje zakład energetyczny na podstawie wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji technicznej wykonanej przez profesjonalnego elektryka wykonującego w lokalu instalację.

– lokal na pralnię powinien mieć dostęp do wody oraz musi mieć wykonaną instalację wodno-kanalizacyjną o dużej przepustowości

– potrzebna jest też instalacja  wentylacji  mechanicznej oraz instalacja sprężonego powietrza

– lokal na pralnię chemiczną musi mieć powierzchnię większą niż 50 metrów kwadratowych, a jego wysokość nie może mieć mniej niż 3,3 metra

– lokal powinien mieć osobne pomieszczenie socjalne ( co najmniej 5-8 metrów kwadratowych), pomieszczenie sanitarne ( 2-3 metrów kwadratowych ) , magazyn na środki chemiczne ( co najmniej 2 metry kwadratowe).

– lokal musi spełniać wymagania bhp określone rozporządzeniem , musi też być dopuszczony przez straż pożarną, sanepid, nadzór budowlany ( konstrukcja stropów musi nie tylko unieść spory ciężar maszyn pralniczych, ale też trzeba wziąć pod uwagę drgania jakie zazwyczaj powstają w trakcie pracy) , a w niektórych wypadkach również wymagana jest opinia Wydziału Ochrony Środowiska

– lokal przeznaczony na pralnię musi mieć ściany i podłogę pokrytą specjalnym materiałem ( wytrzymały, łatwo zmywalny, o dużej odporności na środki chemiczne).

Autor