Pralnico-wirówki do pralni wodnej

Kompletne i nowoczesne wyposażenie pralni wodnej jest zasadniczym wyznacznikiem jej sukcesu biznesowego bądź jej porażki. To przecież od jakości i wydajności sprzętu zależą możliwości biznesowe każdej pralni. Wyposażenie tego rodzaju miejsc różnie się w zależności od wybranej metody prania. Otóż pralnia chemiczna, która pierze na sucho za pomocą rozpuszczalników organicznych bez udziału wody potrzebuje innych maszyn pralniczych, niż pralnie wodne, w których pierze się za pomocą wody i detergentów.

W pralniach wodnych najważniejszym sprzętem są pralnice. Urządzenia te działają na identycznej zasadzie jak nasze zwykłe domowe pralki automatyczne. Ich budowa też jest podobna podobna, jednak różnią się pojemnością, wydajnością, ilością programów i systemów oraz z reguły o wiele wyższą jakością. Rodzaj pralnicy, jej wielkość i wydajność powinna być dobrana do wymogów konkretnej pralni. Należy pamiętać, że większość działających na rynku pralni wodnych, ma charakter przemysłowy, co oznacza, że obsługuje dużych kontrahentów, jak hotele czy szpitale i w związku z tym potrzebuje specyficznie dużych i wydajnych maszyn. Dobrze jeśli pralnica łączy w sobie funkcje wirówki, co pomaga odsączać wodę.

Właściwości sprzętu
Nowoczesny proces prania wodnego i odwadniania bielizny w pralniach realizowany jest w pralnicach oraz pralnico-wirówkach. Zasadniczym procesem w pralnico-wirówkach przemysłowych jest wykonanie całego cyklu operacji, jak pranie wstępne, pranie zasadnicze, płukanie z podwirowaniami oraz wirowaniem końcowym. W ten sposób wszystko odbywa się w jednej maszynie, przez co skraca się czas obróbki pranego asortymentu, eliminując uciążliwą czynność rozładowywania mokrej, ciężkiej i ociekającej wodą bielizny oraz przenoszenia jej do oddzielne wirówki. Dodatkowo, pralnico-wirówki przyczyniają się do zmniejszenia ilości używanej wody w procesie płukania, oszczędności energetycznych oraz zmniejszenia ilości zużywanych środków piorących.

Podstawowe elementy pralnico-wirówek przemysłowych
Na pralnico-wirówkę składają takie elementy, jak bęben zewnętrzny nieruchomy, stanowiący zewnętrzną obudowę, mieszczący w sobie bęben wewnętrzny, służący za zbiornik kąpieli; bęben wewnętrzny, perforowany, służący do pomieszczenia pranego załadunku materiałów, spowodowania oddziaływania mechanicznego na prany załadunek a następnie jego odwirowania; napęd elektryczny bębna wewnętrznego, nadający obrotów podczas prania, rozrzucania, podwirowań i wirowania końcowego; elementy grzejne (elektryczne bądź parowe); instalacja wodno–ściekowa; aparatura kontrolno–pomiarowa; urządzenia sterujące–mikroprocesory. Ponadto pralnico-wirówki posiadają około 20 programów fabrycznych oraz możliwość zaprogramowania własnych programów dostosowanych do pranego asortymentu.

 

Autor