BHP w pomieszczeniach pralni

Pralnia to szczególne miejsce pracy, więc szczególne  wymogi  i względy bezpieczeństwa, powinny być uwzględnione zarówno jeśli chodzi o pomieszczenia jak i specyfikę pracy. To nie tylko kontakt z wodą, parą wodną, wysokimi temperaturami, ale przede wszystkim kontakt z chemikaliami oraz bezpieczna obsługa nowoczesnych a więc naszpikowanych elektroniką  maszyn  pralniczych. 

Warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia pralni

1. Pomieszczenia w których znajduje się pralnia muszą być odpowiednio, to znaczy się bardzo dobrze wentylowane ( chemikalia, para wodna, wilgoć, zmiana temperatur, usytuowanie maszyn pralniczych itp.) Chodzi nie tylko o ilość i parametry kanałów wentylacyjnych, ale tez wsparcie odpowiednią ilością elektrycznych wyciągów, a przy maszynach pralniczych powinna być dodatkowo zamontowana miejscowa wentylacja wyciągowa o odpowiedniej prędkości i wydajności

2. Pomieszczenia powinny być odpowiedniej wielkości, by zapewnić wygodny i  bezpieczny dostęp i obsługę  urządzeń pralniczych

3. Pomieszczenia pralni powinny być odpowiednio oświetlone i chodzi zarówno o światło naturalne jak i sztuczne. Instalacja elektryczna musi też być dobrze zabezpieczona, bo tam gdzie jest wilgoć, duża ilość pary wodnej nie trudno o porażenie prądem elektrycznym. Na przykład stanowiska do ręcznego prasowania asortymentu za pomocą elektrycznych żelazek muszą mieć specjalne podesty ( ewentualnie dywaniki) izolacyjne wykonane ze specjalnych materiałów dielektrycznych .

4. Pomieszczenia i stanowiska pracy w których pracownik ma do czynienia z toksycznymi substancjami chemicznymi powinny być wyposażone w specjalne ażurowe podesty zabezpieczające pracownika przed niebezpiecznym poślizgiem.

5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pralnię, a więc narażonych na nieustanny  kontakt z wilgocią i chemikaliami, zarówno podłogi (całe) jak i ściany ( przynajmniej do wysokości 2 metrów) powinny być pokryte  łatwo zmywalnym, odpornym na działanie chemikaliów i nienasiąkliwym materiałem ( na przykład wysokiej jakości glazura, czy odpowiednio zaimpregnowany kamień).

6. Pomieszczenia pralnicze, w których przechowuje się, magazynuje i sortuje brudną odzież muszą być dokładnie dezynfekowane i odnawiane przynajmniej raz do roku .

7. W pomieszczeniach pralniczych muszą znajdować się optymalnie usytuowane otwory i studzienki ściekowe, zabezpieczone specjalnymi pokrywami i kratkami.

Autor