BHP – maszyny, przechowywanie środków chemicznych

Zarówno wymogi bezpieczeństwa obsługi maszyn pralniczych, jak i wymogi prawa pracy i przechowywania oraz użytkowania środków chemicznych, są regulowane przepisami prawa. Mają tu zastosowanie następujące przepisy-

– Kodeks Pracy- artykuł 207, 215, 221, 229, 237 paragraf 3 i paragraf 6, 7.

– Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26 IX 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 169 pozycja 1650 ze zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 IV 2000 roku w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40 pozycja 469

Wszystkie dostępne na polskim rynku maszyny pralnicze muszą posiadać i posiadają wymagane przez Unię Europejską certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Są to bardzo precyzyjne i dość wyśrubowane normy i warunki. Każda maszyna  pralnicza powinna mieć również łatwo dostępną i o ile to możliwe prostą instrukcję obsługi maszyny, oczywiście w języku polskim.

Instalacja maszyn musi być  profesjonalnie przeprowadzona i odebrana przez odpowiedniego inspektora PP. W przypadku maszyn pralniczych wykorzystujących środki chemiczne, trzeba zadbać o odpowiednią wentylację. Trzeba też pamiętać, że większość urządzeń pralniczych musi mieć specjalne pokrywy samo zamykające wraz z urządzeniem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem urządzenia podczas pracy. Przy otworach załadunkowych pralnic powinny znajdować się urządzenia, które blokują ruch bębna zarówno podczas załadunku jak i wyładunku, a maszyny sterowane automatycznymi programatorami ( zdecydowana większość!) koniecznie muszą mieć mechanizm umożliwiający w razie awarii programatorów ręczny spust kąpieli i otwarcie zablokowanej na czas pracy pokrywy.

Specjalne wymogi bezpieczeństwa obowiązują przy obsłudze maszyn pralniczych przeznaczonych do prasowania za pomocą walców obrotowych i dociskających mechanicznie płyt. Chodzi o wyposażenie w specjalny mechanizm, który zabezpieczy ręce pracownika, jeśli przypadkowo znajdą się one pomiędzy płytami dociskowymi lub walcem obrotowym. Na rynku nie powinny już być w użytkowaniu  prasowalnice nie posiadające takiego zabezpieczenia.

Środki chemiczne używane w procesie technologicznym prania powinny być odpowiednio przechowywane- po pierwsze w każdej pralni powinien znajdować się osobny, zamykany na klucz magazyn takich środków, a nad ich wydawaniem powinien czuwać kierownik, a po drugie środki chemiczne potrzebne do zabezpieczenia ciągłości pracy na danej zmianie, powinny znajdować się przy odpowiedniej maszynie, ale tylko w ilościach niezbędnych, nie powinno się nigdy brać „na zapas”.  

W obchodzeniu się z toksycznymi środkami obowiązują specjalne procedury, które powinny być zawarte w specjalnych instrukcjach dostępnych na bieżąco każdemu pracownikowi. Należy zadbać o odpowiednie doposażenie pracowników  w ubrania, rękawice , obuwie specjalnie dostosowane do kontaktu z chemikaliami oraz w razie potrzeby  wyposażyć pracownika w indywidualne, dopasowane do rodzaju czynności środki ochrony indywidualnej.

Bardzo ważne są częste, regularne szkolenia, oraz bieżący nadzór nad pracownikami wykorzystującymi środki chemiczne w trakcie pracy, tak by wszystkie środki ostrożności były zachowane.

Autor